Objawy alkoholizmu

Do objawów alkoholizmu zalicza się:

• Doświadczanie „głodu alkoholowego”, czyli silnego pragnienia lub poczucia przymusu picia;

• Upośledzenie kontroli nad zachowaniami związanymi z piciem, a w konsekwencji dalszego picia – całkowita jej utrata: nieumiejętność powstrzymywania się od picia, trudności w zakończeniu picia oraz w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu;

• Występowanie fizjologicznych objawów zespołu abstynencyjnego: drżenie, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój, w krańcowej postaci majaczenie drżenne);

• Picie alkoholu w celu uwolnienia się od objawów zespołu abstynencyjnego;

• Zmiana tolerancji na alkohol: zwiększona w fazie krytycznej i zmniejszona w fazie chronicznej;

• Utrata zainteresowań i zaniedbywanie obowiązków na rzecz picia alkoholu;

• Dalsze picie alkoholu mimo oczywistych wynikających z tego szkód.